woj. wielkopolskie, powiat pilski, dekanat Piła, diecezja koszalińsko-kołobrzeska

Piła
Kościół św. Stanisława Kostki
Traktura gry i rejestrów: elektro-pneumatyczna
Liczba głosów : 10
Liczba manuałów: 2+Pedał
Budowniczy: Kemper z Lubeki (1950r)

 Organy kościoła św. Stanisława Kostki zostały zbudowane w 1950 r.
przez słynącą z wielu wspaniałych instrumentów firmę Emmanuela
Kempera z Lubeki z Północnych Niemiec. Firma ta wybudowała m. in.
chórowe organy w Katedrze w Gdańsku Oliwie i w znacznej części organy
w Archikatedrze we Fromborku. Do 1992 r. organy kościoła św. St. Kostki
służyły wspólnocie protestanckiej kościoła w Kyrkeherden (Szwecja).
W 1992 r. dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. Prałata Kazimierza
Helona, oraz dzięki ofiarności szwedzkich protestantów instrument
przeniesiono do kościoła św. Stanisława Kostki w Pile. Organy
posiadają trakturę elektromagnetyczną, II manuały i pedał. Zespół
piszczałek II manuału znajduje się w szafie ekspresyjnej. W roku 2013
Karol Rogala w pierwszym etapie remontu organów
naprawił źle zmontowane przez samozwańczego organmistrza
(przenoszącego organy ze Szwecji) nieprawidłowo działające urządzenia
wspomagające w kontuarze, w tym: II wolne kombinacje, wyzwalacz -
kasownik (Ausloser), zamontowano też nowy układ sterujący w/w
urządzeniami.
W lipcu roku 2014 pod nadzorem oraz projektem niżej podpisanego, firma
"Konserwacja i naprawa organów - Lech Skibiński" z Gorzowa
Wielkopolskiego przeprowadziła gruntowny remont organów powiązany z
przebudową błędnie zmontowanego układu miechów zasilającego
instrument. Wybudowano nowe miechy magazynowe, oraz zmieniono ich
usytuowanie. Z racji niedoboru powietrza zwiększono też ciśnienie
wysokości słupa wody w miechach. Z głównego miecha hauptwerku i pedału
90 s/w na 120s/w, miechu II schwelwerku z 75 s/w na 90 s/w. Dzięki tym
oraz wielu innym skrupulatnym pracom przywrócono organom wspaniale wg
zamierzonej dyspozycji barokowe brzmienie. Koncert inaugurujący
wyremontowane i przywrócone do stanu pierwotnego organy wykonał w dn.
20.07.2014 wybitny polski organista - Bartosz Patryk Rzyman. Wraz z tym
koncertem rozpoczął się wakacyjny cykl koncertów organowych. Niżej
podpisany, oraz występujący podczas koncertów mistrzowie muzyki
organowej, łączą wyrazy uznania za jakość wykonanych prac Panu
Organmistrzowi Lechowi Skibińskiemu oraz Panu inż. Karolowi Rogali.

Dyspozycja
Manuał I
Rohrflöte 8'
Principal 4'
Waldflöte 2'
Mixtur 4x

II/I

Manuał II (żaluzja)
Sing. Gedackt 8'
Blockflöte 4'
Principal 2'
Scharf 3x

Tremolo

Pedał
Subbas 16'
Pommer 8'

I/P
II/P

Urządzenia pomocnicze: Dwie wolne kombinacje, Tutti, Handregister.
Wszystkie urządzenia pomocnicze mogą być włączane włącznikami pod manuałem jak i pistonami nożnymi. 

Zdjęcia: Piotr Grabowski
Opis: Tomasz Hoppe