woj. wielkopolskie, powiat złotowski, dekanat Złotów I, diecezja bydgoska

Lipka

Kościół  św. Katarzyny
Traktura gry i rejestrów: pneumatyczna
Liczba głosów :  10
Liczba manuałów: 2+Pedał
Budowniczy: Gustav Hienze z Żar (Sorau), 1933r, op 210

Manuał I
Principal 8'
FlautoAmabile 8'
Octave 4'
Mixtur 3x

Manuał II
Hornprincipal 8'
Rohrgedackt 8'
Aeoline 8'
Blockflote 4'
Koppelflote 2'

Pedał
Subbas 16'

Pomoce:

Manual koppel
Super octav koppel II/I
Suboktav koppel II/I
Super II
Pedal koppel I
Pedal koppel II
Tutti
Tremolo

Organy piszczałkowe w kościele parafialnym zaniemówiły bagatela ponad 3 dekady temu. Aparat piszczałkowy został uszkodzony i zniszczony. Z wszystkich elementów drewnianych instrumentu sypał się miał drzewny, co świadczy o aktywnych gniazdach drewnojadów. Zachowane oryginalne membrany charakterystyczne dla traktury pneumatycznej były sparciałe i podziurawione. W tym stanie instrument dotrwał do naszych czasów (2014r). Jest wielką radością, że w społeczności powstała wola by przywrócić organom życie. Dzięki inicjatywie i wsparciu finansowemu pp, Jacka Bieluszki, Krzysztofa Olczaka, Norberta Klimka z Banku Spółdzielczego w Lipce oraz władz gmin Lipka reprezentowanych przez Wójta Przemysława Kurdzieko a przede wszystkim wsparciu ks. Tadeusza Łuszyka Proboszcza Parafii podjęto decyzje o odbudowie instrumentu. Ekspertyzę wykonał dr Przemysław Lewko organolog, założyciel karty ewidencyjnej instrumentu dla służb konserwatorskich. Pierwsze prace podjął organmistrz Andrzej Jakubowski z  Wrocławia. Wszystkie piszczałki zostały zdemontowane. Wymienione zostały wszystkie membrany nakanalikowe. Wymalowano piszczałki prospektowe. Organmistrz przerwał jednak prace z powodów zdrowotnych. Wówczas zapadła decyzja o powierzeniu dalszych prac firmie Organy dr Przemysław Lewko z Trójmiasta. Wtedy to został przeprowadzony zasadniczy trzon prac polegający na dezynsekji i dezynfekcji  wszystkich piszczałek drewnianych, wiatrownic, kanałów. Kanały oklejono po impregnacji papierem, wyremontowano aparaty przekaźnikowe, uruchomiono tremolo. Podjęto decyzję o zastosowaniu nowego miecha pływakowego. Stary miech został zdemontowany i złożony obok organów. wymieniono wszystkie membrany w wiatrownicach. Bardzo trudnym zadaniem było zestawienie i uzupełnienie brakujących piszczałek. Wiele z nich udało się przywrócić do gry. W przypadku Fletu łączonego 2' (Koppelflet) z uwagi na zachowanie tylko 14 z 68 piszczałek, w tym również niejednorodnych organmistrz po konsultacji z piszczałkarzem podjął decyzje o wykonaniu całkowicie nowego głosu. nowe piszczałki zostały wykonane w pracowni piszczałkarskiej Romana Igłowskiego z Bydgoszczy. Braki uzupełniono też piszczałkami historycznymi z warsztatu Alberta Spiegla z pocz. XX wieku z Rychtala na Śląsku. Odrestaurowano całkowicie podpalone trity registrowe w kontuarze wraz z odnową całego kontuaru.

 

 


 

 

 

Autor: Karol Rogala

na podstawie folderu dr Przemysława Lewko