woj. wielkopolskie, powiat pilski, dekanat Wyrzysk, diecezja bydgoska

Krostkowo

Kościół św. Mikołaja i Bł. bp Michała Kozala

Traktura gry i rejestrów: Pneumatyczna
Liczba głosów : 6
Liczba manuałów: 1+P
Budowniczy: E Wittek z Elbląga 1914r, opus 413
Wiatrownice systemu stożkowego, napełniające

Pierwotnie przeznaczone do Krajenki. Sprowadzone furmankami po II wojnie światowej przez Ks. Bronisława Müllera , proboszcza w Krostkowie, jakoby z Niemiec w zamian za wywiezione w czasie wojny dzwony. Zmontowane przez Zakład Józefa Sobiechowskiego z Bydgoszczy. Wewnątrz inskrypcje osób faktycznie pracujących i malujących szafę. Kazimierz Urbański z Bydgoszczy dodaje tremolo. Instrument znakomicie wpisany do wnętrza kościoła. Prospekt w formie trzech owalnych arkad z których frontalna jest największa, wypełniona jest w całości grającymi piszczałkami z Oktawy 4’ tony C,Cis,D,Dis, E, F; Pryncypału 8’ z małej oktawy. Skrajne umieszczone skosem do osi kościoła wypełnione są w całości grającymi piszczałkami pryncypałowymi z małej i razkreślnej oktawy. Piszczałki prospektowe cynkowe, podobnie wielka oktawa głosu Aeoline 8’. Wyjątek stanowią z tego głosu piszczałki: „A” wykonana w zakładzie Zdzisława Mollina w 2000 roku oraz dawniejsze tonów dis, f o specyfice tzw. „natur gusse”. Pozostałe są jednorodne i pochodzą z warsztatu Eduarda Witteka. Organy zmontowano wykorzystując wszystkie elementy pochodzące od Witteka w tym tablice do układania ołowianych konduktów. Kanaliki tonowe wiatrownicy manuałowej posiadają upusty oklejone papierem, a kondukty powietrzne z uwagi na niewielkie rozmiary instrumentu biegną na niewielkie odległości, dzięki czemu instrument jest bardzo punktualny. Stożki sterujące poruszają się w listwie prowadzącej. Całość jest obudowana. Pod wiatrownicą umieszczony jest oryginalny miech magazynowy. Na strychu znajduje się dmuchawa z regulatorem, wstawiona przez K. Urbańskiego. W 1999 roku instrument był uszkodzony i bardzo zanieczyszczony. Nie było żadnego głosu grającego kompletnie. Prace naprawcze w 2001 roku przeprowadził Przemysław Lewko, założyciel karty inwentarzowej instrumentu wykonanej dla Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Wszystkie piszczałki wówczas wyjęto, wiatrownica została oczyszczona, podłączono i uzupełniono brakujące kondukty do piszczałek prospektowych. Przeprowadzono zabiegi intonacyjne i częściowo owadobójcze środkami do tego przeznaczonymi. Następnie w 2005 roku Jerzy Serwacki i Tomasz Hoppe dokonali przeglądu z naprawą i strojeniem. Od 2009 roku stałą opiekę kontynuuje firma Organy dr Przemysław Lewko, realizując m.in. prace przy upustach regulując tym samym stopień repetycji. Organy wymagają corocznej obecności organmistrza z uwagi na bogatą faunę otoczenia instrumentu. Zdaniem Mikołaja Wienke organisty parafialnego i saksofonisty, studenta Akademii Muzycznej w Bydgoszczy są to najlepsze organy w okolicy. Z parafii pochodzi też znakomita organistka i solistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy - Iwona Gądek. Przed II wojną światową, w latach 1920 - 1923 proboszczem administratorem w Krostkowie był późniejszy bp pomocniczy włocławski bł Michał Kozal, zamordowany w 1943 roku w Dachau.

Manuał I C-f''''
Principal 8'
Gedakt 8'
Aeoline 8'
Oktawa 4'
Flauto 2'

Pedał C-d'
Subbass 16'

Pedal koppel
Tremolo