woj. wielkopolskie, powiat pilski, dekanat Wyrzysk, diecezja bydgoska

Białośliwie

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Traktura gry: mechaniczna
Tranktura registracji: pnaumatyczna
Liczba głosów : 10
Liczba manuałów: 2+P
Budowniczy: W. Sauer
Wiatrownice stożkowe

Pierwotnie organy 1 manuałowe znajdowały się w kościele ewangelickim w Białośliwiu, który został rozebrany.
Przeniesienia organów dokonał zakład Józefa Sobiechowskiego z Bydgoszczy wraz z Kazimierzem Urbańskim,
który później sprawował stałą opiekę nad instrumentem.
Wówczas to dodano do istniejącej wiatrownicy manuałowej kantówkę do której mocowano drążki z klapkami.
 W oryginalnym kontuarze dodano drugi manuał starannie wykańczając lico drewna.
 Zastosowano najprawdopodobniej odzyskaną z innego instrumentu klawiaturę Sauera. (I manuał.)
W wyniku tego zabiegu podział głosów stał się następujący:

Manuał I C-f''''
Pryncypał 8'
Flet harmoniczny 8'
Gamba 8'
Oktawa 4'
Mixtrua 2-4x

Manuał II C-f'''
Slicjonał 8'
Gedakt 8'
Flet 4'

Pedał C-d'
Subbass 16'
Oktawbas 8'

Pedal koppel
Tremolo

Prospekt wraz z nastawą jest (współczesny) modernistyczny typu parawanowego.
Od frontu stoją po bokach grające pryncypały, następnie Salicjonał 8’ z II manuału.
W centralnej części znajdują się piszczałki nieme.
Bezpośrednio za prospektem stoją piszczałki przypisane do manuału II-go.
Kontuar zwrócony do ołtarza.
Miech pływakowy z kołnierzem kanału wylotowego do góry od strony pływaka znajdował się wewnątrz szafy całkowicie uniemożliwiając
dostęp do tablic z wałkami skrętnymi pedału i częściowo manuału I.
W 2010 zaprzestano gry na instrumencie z uwagi na znaczną ilość urwanych przekaźników.
W 2012 roku prace podjęła firma Organy dr Przemysław Lewko.
Wówczas to została zainstalowana nowa dmuchawa, poza szafą zainstalowano nowy miech pływakowy wraz z kanałami i regulatorem,
 uzyskując dostęp do wiatrownic wymieniono drążki skrętne wraz z klapkami na nowe
 (pozostawiono tylko kilka oryginalnych nie zaatakowanych przez drewnojady),
 uzupełniono brakujące i złamane wysięgniki drążków, dokonano prac przy piszczałkach,
zainstalowano nowe bezpieczniki i odnowiono kontuar, przeprowadzono dezynsekcję.
Instrument nadal potrzebuje ponawiania zabiegów dezynsekcyjnych z uwagi na bardzo duży stopień zaatakowania,
głównie przez kornika, wiatrownic i traktury. Potrzebna jest wymiana tablic i kątowników.
Z uwagi na sposób łączenia abstraktów (wbite gwoździe) wiązać się to będzie musiało z ich zniszczeniem i wykonaniem nowych.